PIETEIKTIES SEMINĀRAM!

2023.gada 8.decembrī plkst. 10.00 biedrība “Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācija” sadarbībā ar Valsts vides dienestu organizē semināru “Praktiskais ceļvedis metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu pareizai klasificēšanai” un “Metāllūžņu apsaimniekošanas laukuma standarts”. Semināra norises vieta konferenču centrā “ATTA CENTRE” Krasta ielā 60, Rīgā.

BMPA ASOCIĀCIJAS MĒRĶI

Apvienot uzņēmējus
Apvienot Baltijas valstīs metāllūžņu pārstrādē darbojošos uzņēmējus un speciālistus, veicinot nozares attīstību.
Pilnveidot un attīstīties
Piedalīties metāllūžņu pārstrādes nozares likumdošanas un normatīvo dokumentu pilnveidošanā.
Veicināt lietišķus kontaktus
Veicināt lietišķus kontaktus un sadarbību starp nozares un cita profila uzņēmējiem.
Informēt par izmaiņām
Informēt biedrības dalībniekus par nozari skarošo normatīvo aktu, nodokļu likumdošanas izmaiņām.
Atbalstīt biedrības dalībniekus
Veicināt lietišķus kontaktus un sadarbību starp nozares un cita profila uzņēmējiem;
ES strukturālo fondu piesaiste
Atbalstīt biedrības dalībniekus ES strukturālo fondu finansējuma piesaistē.

BMPA – Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācija

Apvienot. Informēt. Veicināt un atbalstīt.

Kas mēs esam un ko mēs daram?

BMPA – Baltijas Metāllūžņu pārstrādātāju asociācija. Mēs apvienojam Baltijas valstu uzņēmējus, kuri darbojās metāllūžņu pārstrādē. Lai veicinātu šīs nozares attīstību, laipni aicinātas pievienoties arī citas ieinteresētās fiziskās un juridiskās personas. Mūsu biedrība piedalās pilnveidošanā un informē dalībniekus par izmaiņām metāllūžņu pārstrādes likumdošanā. Mums ir svarīgi veicināt lietišķus kontaktus un sadarbību starp nozares uzņēmējiem, kā arī atbalstīt ikvienu biedrības dalībnieku ES finansējuma piesaistē.