VID UN BALTIJAS METĀLLŪŽŅU PĀRSTRĀDĀTĀJU ASOCIĀCIJA VIENOJAS PAR SADARBĪBU.1

Sākums Aktuāli Raksts
VID UN BALTIJAS METĀLLŪŽŅU PĀRSTRĀDĀTĀJU ASOCIĀCIJA VIENOJAS PAR SADARBĪBU.1
15.02.2021
Šī gada 12. februārī VID ģenerāldirektore  Ieva Jaunzeme un Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Renārs Sproģis parakstīja vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences nodrošināšanas jomā.

Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt metāllužņu pārstrādes nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas šajā nozarē.

Sadarbības vienošanās ietvaros Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācija apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, kas vērsti uz asociācijas biedru pienākuma – noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu – izpildi. Asociācija arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī par savām aktivitātēm nozares darbības sakārtošanā.

VID, ņemot vērā asociācijas sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstītās vienošanās mērķi, kā arī asociācijas sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt asociāciju par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā, kā arī jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem.

Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā nenoteiktu laiku.

Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācijas mērķis ir apvienot Baltijas valstīs metāllūžņu pārstrādē darbojošos uzņēmējus un speciālistus, kā arī citas ieinteresētās juridiskās un fiziskās personas, veicinot nozares tālāku attīstību.

Kopumā šobrīd ir spēkā 31 VID un uzņēmēju biedrību parakstītas vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām” .