PAR BMPA

Sākums Asociācijas mērķi

ASOCIĀCIJAS MĒRĶI:

  • Apvienot Baltijas valstīs metāllūžņu pārstrādē darbojošos uzņēmējus un speciālistus, kā arī citas ieinteresētās juridiskās un
    fiziskās personas, veicinot nozares tālāku attīstību;
  • Piedalīties metāllūžņu pārstrādes nozares likumdošanas un normatīvo dokumentu pilnveidošanā;
  • Informēt biedrības dalībniekus par nozari skarošo normatīvo aktu, nodokļu likumdošanas un Baltijas valstu likumdošanas izmaiņām;
  • Veicināt lietišķus kontaktus un sadarbību starp nozares un cita profila uzņēmējiem;
  • Atbalstīt biedrības dalībniekus ES strukturālo fondu finansējuma piesaistē.