BMPA iesniedz priekšlikumus VARAM un VVD par nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanu

Sākums Aktuāli Raksts
BMPA iesniedz priekšlikumus VARAM un VVD par nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanu
08.07.2021
2021.gada 5.jūlijā BMPA iesniedza priekšlikumus VARAM un VVD Nolietoto transportlīdzekļu (NTL) apsaimniekošanas uzlabošanai.

Savā vēstulē BMPA uzsver, ka, lai nodrošinātu efektīvas un pārskatāmas NTL apsaimniekošanas sistēmas darbību, nepieciešams maksimāli ierobežot nelikumīgas un vides prasībām neatbilstošas darbības ar NTL. BMPA izteica vairākus priekšlikumus, tajā skaitā ierosina  sodīt tos nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru teritorijā notiek normatīvo aktu prasībām neatbilstoša NTL apsaimniekošana, tajā skaitā uzglabāšana.  Tāpat BMPA piedāvā izvērtēt iespējas sodīt arī NTL īpašnieku par NTL nodošanu utilizācijai, neievērojot normatīvo regulējumu.

BMPA vēstulē ministrijai un VVD uzsvēra, ka NTL nelikumīgu un vides prasībām neatbilstošu apsaimniekošanu veicina arī tas, ka sabiedrībā, tajā skaitā NTL īpašniekiem, trūkst zināšanu par pareizu NTL apsaimniekošanu. BMPA biedri ierosina VARAM sadarbībā ar VVD un CSDD organizēt informatīvas kampaņas par pareizu un likumīgu NTL norakstīšanu un nodošanu utilizācijai.

Liela daļa nelegāla metāllūžņu un NTL iepirkšana notiek, izmantojot reklāmas vietnes. Tā piemēram, vietnē www.ss.lv regulāri tiek publicēti sludinājumi par metāllūžņu un NTL iepirkšanu. Līdz ar ko nepieciešams normatīvajā regulējumā noteikt, ka, ja tiek reklamēta metāllūžņu un NTL iepirkšana (internetā, TV, radio, FB u.tml.), obligāta norādāms uzņēmuma nosaukums, licences un attiecīgās atļaujas numurs.