2021.gada 7.septembrī VARAM prezentē un ar nozari pārrunā grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā

Sākums Aktuāli Raksts
2021.gada 7.septembrī VARAM prezentē un ar nozari pārrunā grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā
11.09.2021
2021.gada 7.septembrī BMPA piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā sapulcē Par Atkritumu apsaimniekošanas likuma (AAL) grozījumiem. Sapaulcē piedalījās VARAM speciālisti, Valsts vides dienesta(VVD) speciālisti, daudzu nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji.

Vairāki AAL grozījumi skar arī metāllūžņu pārstrādātāju nozari.

Likumprojekts paredz:

1. Atcelt normatīvajos aktos noteikto prasību, ka metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai ir nepieciešama atsevišķa licence.
2. Noteikt tiesības VVD samazināt finanšu nodrošinājuma apmēru atkritumu apsaimniekošanas darbībām, ja atkritumu apsaimniekotājs trīs gadu laikā nav izdarījis atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu pārkāpumus.
3. Palielināt VVD kapacitāti atkritumu apsaimniekošanas prasību piemērošanā un noteikt VVD tiesības izdarīt kontrolpirkumus. Kontrolpirkumi ļaus efektīvāk cīnīties arī ar nelegālu saimniecisko darbību nozarē.
4. VVD tiesības lūgt Patērētāju aizsardzības centram slēgt domēnu, ja komersants tajā piedāvā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus un komersantam nav attiecīgo atļauju.
5. Noteikt zemes īpašnieka atbildību par prettiesiski novietotiem atkritumiem uz viņa zemes. Ja nav noskaidrojams, kam pieder atkritumi,  atbildīgs par atkritumu izvešanu ir zemes īpašnieks. Ja zemes īpašnieks neizvāc atkritumus no īpašuma, šādu pienākumu ar administratīvo aktu uzliek VVD.
6.u.c.
BMPA atzinīgi novērtē VARAM un VVD ieguldīto darbu atkritumu nozares, tajā skaitā metāllūžņu pārstrādātāju nozares darbības uzlabošanā.
Likumprojektu un tā anotāciju var skatīt šeit
Līdz 2021.gada 13.septembrim iesniedzami iebildumi un priekšlikumi par likumprojektu. Likumprojektu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 23. septembrī.