Tiks izstrādāts metāllūžņu apsaimniekošanas laukuma standarts un praktiskais ceļvedis metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu pareizai klasificēšanai

Sākums Aktuāli Raksts
Tiks izstrādāts metāllūžņu apsaimniekošanas laukuma standarts un praktiskais ceļvedis metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu pareizai klasificēšanai
12.10.2022
Tiks izstrādāts metāllūžņu apsaimniekošanas laukuma standarts un praktiskais ceļvedis metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu pareizai klasificēšanai

2022.gada 7.oktobrī starp Valsts reģionālas attīstības aģentūru (VRAA) un biedrību “Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācija” (BMPA) tika noslēgts līgums par projekta „Metāllūžņu apsaimniekošanas laukuma standarta un praktiska ceļveža metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu pareizai klasificēšanai izstrādi” realizāciju (Projekts). Līgums noslēgts, pamatojoties uz Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2022.gada 26.augusta sēdes lēmumu par projekta finansēšanu.

BMPA kā Projekta īstenotājai no budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” dotācijām paredzētiem līdzekļiem Projekta īstenošanai piešķirts finansējums 28 395,00 EUR apmērā.

Metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas nozare ir stingri reglamentēta un tai likumdevējs ir izvirzījis daudz prasību un nosacījumu. Līdz ar ko ikdienā nākas saskarties ar situācijām, kad metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas operatoriem trūkst zināšanu un izpratnes par pareizu, un normatīvajam regulējumam atbilstošu metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanu. Tāpat joprojām pastāv liels “pelēkais” tirgus.

Projekta ietvaros tiks uzlabotas metāllūžņu un nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas darbības Latvijā, kā arī nodrošināta vienotas sistēmas izveide. Izstrādātais metāllūžņu apsaimniekošanas laukuma standarts un praktiskais ceļvedis metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu pareizai klasificēšanai uzlabos gan operatoru, gan Valsts vides dienesta (VVD) inspektoru darbu. Materiāla izstrādes procesā, galvenokārt, uzmanība tiks pievērsta labākas prakses ieviešanai normatīvo aktu prasību izpildei, kā arī metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu plūsmu izsekošanai un caurredzamībai.

Projekta īstenošana paredzēta sadarbībā ar VVD. Materiāla izstrādē tiks iesaistīti VVD eksperti un inspektori, organizējot konsultācijas un intervijas. Tāpat sadarbībā ar VVD tiks organizēts klātienes seminārs metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas operatoriem.

BMPA apvieno nozīmīgus Latvijas metāllūžņu un nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas  uzņēmumus, tajā skaitā SIA “Tolmets”, SIA “TM Capital”, SIA “Tolmets Vidzeme”, SIA “Tolmets Kurzeme”, SIA “Tolmets Rēzekne”, SIA “Latmetāls Steel”, SIA “Auto pārstrāde”, SIA “Tukuma metāls LTD”, SIA “Ameteks”, SIA “Dioferr”, SIA “Eko Steel”, SIA “Lommetalla” u.c.