2022.gada 24. novembrī BMPA biedru tikšanās ar Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes pārstāvjiem

Sākums Aktuāli Raksts
2022.gada 24. novembrī BMPA biedru tikšanās ar Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes pārstāvjiem
11.12.2022
2022.gada 24.novembrī biedrības “Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācija” (BMPA) biedri tikās ar Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes direktori Dainu Kalēju un Atļauju pārvaldes Piesārņojuma un dabas resursu departamenta Atkritumu daļas vadītāju Lieni Ābeli, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par piesārņojošās darbības atļauju un to grozījumu iesniegšanas, izskatīšanas kārtību un termiņiem, atļauju noteikumiem un nosacījumiem, un citus ar metāllūžņu apsaimniekošanu saistītus jautājumus.

Lai veiktu atkritumu, tajā skaitā metāllūžņu, apsaimniekošanu, pirms attiecīgo darbību (savākšanas, pārvadāšanas, pārkarušanas, škirošanas, uzglabāšanas utt.) veikšanas jāsaņem Valsts vides dienesta atļauja (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta pirmā daļa).