Izstrādāts metāllūžņu apsaimniekošanas laukuma standarts un praktiskais ceļvedis metāllūžņu, un nolietoto transportlīdzekļu pareizai klasificēšanai.

Sākums Aktuāli Raksts
Izstrādāts metāllūžņu apsaimniekošanas laukuma standarts un praktiskais ceļvedis metāllūžņu, un nolietoto transportlīdzekļu pareizai klasificēšanai.
21.11.2023
Atgādinām, ka 2022.gada 7.oktobrī starp Valsts reģionālas attīstības aģentūru (VRAA)  un BMPA tika noslēgts līgums par projekta „Metāllūžņu apsaimniekošanas laukuma  standarta un praktiska ceļveža metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu pareizai  klasificēšanai izstrādi” realizāciju (Projekts). Līgums tika noslēgts, pamatojoties uz 
Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2022.gada 26.augusta sēdes lēmumu par  projekta finansēšanu. BMPA kā Projekta īstenotājai no budžeta apakšprogrammas  „Vides aizsardzības projekti” dotācijām paredzētiem līdzekļiem Projekta īstenošanai  tika piešķirts finansējums 28 395,00 EUR apmērā. 

Projekta mērķis ir uzlabot metāllūžņu un nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas  darbības Latvijā, kā arī nodrošināt vienotas sistēmas izveidi. Izstrādātais metāllūžņu  apsaimniekošanas laukuma standarts un praktiskais ceļvedis metāllūžņu, un nolietoto  transportlīdzekļu pareizai klasificēšanai uzlabos gan operatoru, gan VVD inspektoru  darbu. Materiāla izstrādes procesā, galvenokārt, uzmanība tika pievērsta labākas  prakses ieviešanai normatīvo aktu prasību izpildei, kā arī metāllūžņu un nolietoto  transportlīdzekļu plūsmu izsekošanai un caurredzamībai. 

Sadarbībā ar VVD 2023.gada 8.decembrī tiks organizēts klātienes seminārs metāllūžņu  un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas operatoriem.  

BMPA dibināta 2015.gadā, lai apvienotu Latvijas un Baltijas metāllūžņu un nolietoto  transportlīdzekļu apsaimniekotājus. Šobrīd BMPA apvieno nozīmīgus Latvijas  metāllūžņu pārstrādātāju uzņēmumus, tajā skaitā SIA “TOLMETS”, SIA “TM  CAPITAL”, SIA “TOLMETS VIDZEME”, SIA “TOLMETS KURZEME”, SIA  “LATMETĀLS STEEL”, SIA “Auto pārstrāde”, SIA “TUKUMA METĀLS LTD”,  SIA “TOLMETS JĒKABPILS”, SIA “TOLMETS RĒZEKNE”, SIA “EKO STEEL”,  SIA “TOLMETS RĪGA”, SIA “RES-MET”, SIA “TOLMETS TUKUMS”, SIA “Fero  M”, SIA “KARE PLUSS”, SIA “LOMMETALLA”, SIA “X-MET”.  

Papildus informācija 
Biedrības “Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācija”  
Prezidente Inga Antāne  

26122866 
info@bmpa.lv